Η κλήρωση του διαγωνισμού θα γίνει στις 05/01/2019.

Οι νικητές για το κάθε δώρο θα κοινοποιηθούν στην σελίδα μας στις 05/01/2019.